Dražba nemovitosti: 7 praktických tipů jak postupovat při dražbě nemovitosti.

Dražba nemovitosti představuje jednu z možností prodeje nebo koupě nemovitosti. Přesto je mezi prodávajícími i kupujícími spojena se strachem a obavami. Na straně prodávajících bývá spojována s domněnkami, že se týká jen majitelů v exekuci, neschopných hradit své závazky. Na straně kupujících z důvodu složitosti a neznalosti, jak taková koupě nemovitosti v dražbě vlastně probíhá. Přinášíme přehled toho nejdůležitějšího, co vás v případě zájmu o koupi nemovitosti v dražbě čeká a jak postupovat.

Dražba nemovitosti

Může být dobrovolná nebo nedobrovolná. Pro případné zájemce o koupi však nemá typ dražby na samotný průběh a postup zásadní vliv. Pro dobrovolnou dražbu se rozhodne majitel nemovitosti z vlastní vůle, nedobrovolná dražba může proběhnout i proti vůli majitele nemovitosti. Představuje často jedinou a poslední možnost, jak může věřitel vymáhat pohledávku za dlužníkem - majitelem nemovitosti. K jejímu uspořádání obvykle dochází na návrh exekutora, insolvenčního správce nebo třeba finančního úřadu.  

Co je dobré vědět o dražbě nemovitosti

1. Kde najdu nemovitosti v dražbě

Najdete je na webových stránkách dražebních společností, na stránkách exekutorské komory, daňové správy nebo mezi inzeráty realitních portálů a společností.

2. Pravidla dražby

Dražby se řídí zákonem o veřejných dražbách. Dražba konkrétní nemovitosti se vedle zákona řídí dvěma důležitými dokumenty. Navrhovatel a dražebník (společnost organizující dražby) uzavírají smlouvu, která například specifikuje draženou nemovitost, nejnižší podání (minimum, za které je nemovitost možné vydražit) a další zákonem stanovené údaje. Druhým důležitým dokumentem je dražební vyhláška. Kupující v ní najde mnoho zásadních a užitečných informací: popis nemovitosti, její velikost, obytnou a užitnou plochu a další důležité parametry. Součástí informací o nemovitosti je i znalecký posudek sodhadem tržní ceny. Také je v ní uvedena počáteční cena, výše minimálního příhozu, datum a přesný čas jak začátku, tak konce dražby. Určitě si dražební vyhlášku před samotnou dražbou dobře prostudujte! 

3. Prohlídka dražené nemovitosti

Ze zákona musí být umožněny alespoň dvě prohlídky nemovitosti v různých termínech. Informace o nich najdete v dražební vyhlášce. U nedobrovolných dražeb se může stát, že majitel nemovitosti nespolupracuje, prohlídku neumožní a je tak možná jen venkovní prohlídka. V konečném důsledku je tak dlužník sám proti sobě, protože nemusí v dražbě dosáhnout nejvyšší možné prodejní ceny. Pro případné kupující to sice znamená nemožnost prohlédnout si nemovitost, ale také možnou výhodu v podobě potenciálně nižší ceny.

4. Dražební jistota

Dražebníci mohou od kupujících požadovat složení dražební jistoty. U nemovitostí tomu v praxi bývá vždy. Informace o její výši i způsobu zaplacení najdete v dražební vyhlášce. K dražbě je nutné se přihlásit nebo registrovat, a to i v případě dnes již běžných elektronických dražeb. Součástí přihlášky je i ověření vaší totožnosti. V den konání dražby přihazujete cenu a vyhrává ten, kdo nabídne nejvyšší cenu. Pokud dražený předmět vydraží někdo jiný, bude vám celá částka jistoty vrácena. V případě, že budete v dražbě úspěšní a vyhrajete, máte povinnost do stanoveného data uhradit kupní cenu. Pokud kupní cenu nezaplatíte, dražební jistota vám propadne. Dražební jistota slouží pro úhradu odměny dražebníka a jeho dalších nákladů, které s organizací dražby souvisí. 

5. Převod vlastnického práva

Majitelem nemovitosti se stáváte v okamžiku “úderu kladívka”, tedy v okamžiku nabytí právní účinnosti příklepu v dražbě. Nejprve ale musíte uhradit zbývající část kupní ceny. Až pak jsou přepsána vlastnická práva v katastru nemovitostí. 

6. Zástava a další omezení vlastnického práva

U dobrovolné dražby ručí za vady majitel nemovitosti a po vydražení nezanikají zástavní práva, věcná břemena ani další práva třetích osob. U nedobrovolné dražby navrhovatel za vady neodpovídá. Příklepem zaniká případné předkupní právo a ze zástavních práv zanikají jen ta, která jsou mladší než nejstarší přihlášená pohledávka.  

7. Financování

V případě dražby nelze využít standardní hypoteční úvěr. Nemovitost v dražbě totiž nelze použít pro zajištění hypotéky. Většina bank už ale umí nabídnout řešení v podobě tzv. předhypotečního úvěru nebo dočasně nezajištěného úvěru. Jeho nevýhodou bývá vyšší úrok, který platíte, než bude možné úvěr zajistit vydraženou nemovitostí. Samozřejmě je možné dočasně využít k zástavě náhradní nemovitost, například v rámci rodiny, následně ji pak z hypotéky vyvázat a nahradit vydraženou nemovitostí. Zjistěte si proto možnosti a informace předem. 

Každá dražba má svá pravidla. Podmínky dražby jsou předem jasně dané, bez možnosti je měnit. Je-li nemovitost zatížena zástavními právy, je typ dražby zásadní. Pokud plánujete, že se dražby zúčastníte, pečlivě čtěte dražební vyhlášku a když si nebudete jistí, ptejte se dražebníka. Dražby se můžete zúčastnit i jen jako pozorovatel. 

Poslední články

Bydlení v centru města nebo na okraji? Jaké má (ne)výhody?

K rozhodnutí o změně stávajícího bydlení nás obvykle přivede větší životní změna. Třeba založení rodiny, změna zaměstnání nebo naopak…

Pokračovat ve čtení

Úspěšný pronájem začíná správným výběrem nájemníka

Rozhodli jste se pronajmout nemovitost? Nebo už se dokonce ozvali první zájemci? Pokud výběru nájemníka věnujete čas a energii, můžete si…

Pokračovat ve čtení

Prodej nemovitosti jako řešení dluhů? Jaký je rozdíl mezi dražbou, aukcí a výkupem nemovitosti

Dostali jste se do situace, kdy nezvládáte splácet všechny půjčky a platby, jejich výše dosahuje vysokých částek a jste majitelem nemovitosti?…

Pokračovat ve čtení